Forbedring af patientoplevelsen: Terapeut Bookings rolle i at reducere patienternes ventetid

Trine Maria Kaulberg
26-09-2023
7 minutters læsetid
Mand sidder og venter med hænderne foldet

I disse tider hvor alt skal gå så hurtigt som muligt, er effektivitet og bekvemmelighed blevet altafgørende i alle brancher, også i sundhedssektoren. Ventetider på medicinske faciliteter har længe været en kilde til frustration. Det gælder både for patienter og sundhedspersonale. Men med fremkomsten af innovative løsninger som Terapeut Booking er landskabet ved at ændre sig. Terapeut Booking er en omfattende software til praksisadministration. Vores system tilbyder en række funktioner, der kan bidrage væsentligt til at reducere patienternes ventetid og forbedre den samlede patientoplevelse. I dette blogpost vil vi se nærmere på, hvordan Terapeut Booking påvirker ventetiderne, med fokus på online-bookingsystemet, hurtig adgang til patientjournaler og automatiske påmindelser.

Betydningen af ventetid

At nedbringe klienternes ventetid er ikke kun til gavn for patienterne, men også afgørende for sundhedspersonalet. For lange ventetider fører ikke kun til utilfredshed blandt patienterne. Det kan også resultere i nedsat produktivitet og potentielle indtægtstab for lægepraksis. Terapeut Booking tackler dette problem direkte ved at strømline administrative opgaver, minimere manuelle processer og optimere det samlede patientflow. På den måde reducerer Terapeut Booking patienternes ventetid betydeligt og forbedrer patientoplevelsen.

Online booking: Bekvemmelighed ved patienternes fingerspidser

En af de mest essentielle apps i Terapeut Booking, som hjælper med at reducere patienternes ventetid, er vores online booking. Traditionelt skulle patienterne ringe eller besøge lægepraksis for at få en tid. Dette førte ofte til lange ventetider i telefonen eller i overfyldte venteværelser. Med Terapeut Bookings online bookingsystem kan patienterne nemt booke tider hjemmefra, uden at de behøver at ringe eller komme fysisk. Det online bookingsystem giver flere fordele.

For det første giver det patienterne frihed til at vælge de tidspunkter, der passer bedst ind i deres skema. Denne fleksibilitet sikrer, at patienterne er mere tilbøjelige til at møde op til deres aftaler, hvilket reducerer antallet af udeblivelser og optimerer udnyttelsen af sundhedspersonalets tid. Derudover giver onlinebookingsystemet patienterne mulighed for at se tilgængeligheden af flere sundhedsudbydere samtidigt, så de kan træffe informerede valg baseret på deres præferencer.

Hvis du har din egen hjemmeside, kan du også linke til din Online Booking via din hjemmeside. For det første kan du indsætte et link til din hjemmeside eller platform. Det vil være en fordel, hvis du bruger Facebook eller Instagram som hovedplatform. For det andet kan du tilføje en pop up på din hjemmeside. Endelig kan du indbygge en online bookingformular på din hjemmeside. Det giver dig mulighed for at integrere bookingprocessen fuldt ud og gøre den til en naturlig del af din hjemmeside.

Noteshæfte med blyant foran computer

Hurtig adgang til patientjournaler: Forbedring af effektiviteten

Et andet vigtigt aspekt af at reducere patienternes ventetid er effektiv adgang til patientjournaler. I traditionelle papirbaserede systemer bruger sundhedspersonalet ofte værdifuld tid på at søge efter patientjournaler, hvilket fører til forsinkelser og lange ventetider. Med Terapeut Booking er journalfunktionen desuden en af kernefunktionerne i systemet. Her kan du oprette skabeloner, tilføje filer og billeder. Du kan også tegne på billederne. Hvis du f.eks. er fysioterapeut, kan det være nyttigt at tegne for at forstå, hvor din klient har problemer. Det revolutionerer processen yderligere ved at digitalisere patientjournaler og gøre dem let tilgængelige med et par klik.

Med Terapeut Booking kan sundhedspersonale hurtigt hente patientjournaler, sygehistorie, tidligere behandlinger og diagnostiske rapporter. Denne øjeblikkelige adgang til vigtige oplysninger gør det muligt for sundhedspersonalet at træffe informerede beslutninger med det samme. Når patientjournalerne er let tilgængelige, behøver patienterne ikke at gentage deres sygehistorie eller gennemgå unødvendige tests, hvilket reducerer dobbeltarbejde og fremskynder diagnose- og behandlingsprocessen. Med journalfunktionen ved du altid, hvad du har brug for til hver eneste session. Samlet set bidrager denne strømlinede adgang til patientjournaler betydeligt til at reducere patienternes ventetid og forbedrer den samlede effektivitet i lægepraksis.

Kuglepen på hæfte med briller ved siden af

Automatiske påmindelser: Sikring af, at patienter kommer til tiden

En almindelig årsag til patienters ventetid er sene eller glemte aftaler. Terapeut Booking løser dette problem ved at tilbyde automatiserede påmindelser, der hjælper patienterne med at huske deres planlagte aftaler. Disse påmindelser kan leveres via forskellige kanaler, såsom e-mail eller SMS, baseret på dine og dine patienters præferencer.

Automatiske påmindelser spiller en afgørende rolle for at reducere antallet af udeblivelser og sikre, at patienterne kommer til deres aftaler i rette tid. Ved at sende påmindelser en dag eller to i forvejen gør Terapeut Booking patienterne mere opmærksomme på deres aftaler, så de kan planlægge deres tid derefter. Det reducerer antallet af spildte aftaler, giver lægepraksis mulighed for at tage imod flere patienter og reducerer i sidste ende de samlede ventetider.

Derudover kan den automatiske påmindelsesfunktion tilpasses, så den inkluderer instruktioner eller forberedelser til specifikke aftaler. Hvis en patient skal medbringe noget specifikt til aftalen, som f.eks. et håndklæde, kan påmindelsen give vigtig information om forberedelsesprocessen. Denne proaktive tilgang forbedrer ikke kun patienternes overholdelse af aftaler, men sikrer også, at patienterne er fuldt forberedte til deres aftaler, hvilket eliminerer behovet for omlægning eller forlængelse af konsultationen.

Desuden fungerer Terapeut Bookings automatiske påmindelser også som et værdifuldt kommunikationsværktøj mellem patienter og sundhedspersonale. Patienterne kan nemt bekræfte eller ombooke aftaler ved at svare på påmindelserne og derved reducere den administrative byrde for det medicinske personale. Dette effektive kommunikationssystem hjælper lægepraksisser med at optimere deres tidsplaner og fordele ressourcerne effektivt, hvilket resulterer i kortere ventetider for patienterne.

Notespapir i hånd foran computer

Integration og problemfri arbejdsgang

Terapeut Bookings effektivitet med hensyn til at reducere patienternes ventetid forbedres yderligere af den problemfri integration med andre systemer og sundhedsværktøjer. Softwaren kan bl.a. integreres med forskellige kalenderfunktioner, spørgeskemaer, API’er og faktureringssystemer, hvilket sikrer en jævn strøm af information på tværs af forskellige afdelinger og reducerer den tid, der bruges på manuel dataindtastning eller -overførsel.

Når en patient for eksempel ankommer til sin aftale, kan deres oplysninger automatisk synkroniseres med et elektronisk patientjournalsystem gennem Terapeut Booking. Det eliminerer behovet for, at sundhedspersonalet manuelt indtaster patientdata hver gang, hvilket sparer værdifuld tid og reducerer sandsynligheden for fejl. Integrationen giver også realtidsadgang til testresultater, medicinske rapporter og andre relevante oplysninger, så sundhedspersonalet kan yde rettidig og præcis pleje.

Derudover strømliner Terapeut Bookings integration med faktureringssystemer betalingsprocessen. Vi har udviklet vores egen betalingsløsning sammen med Stripe.com, kaldet EasyPay. Det er en online betalingsløsning, hvor patienterne kan betale for deres behandling og session, når de booker en service. Ved automatisk at generere fakturaer baseret på de leverede ydelser kan sundhedspraksis minimere faktureringsfejl og forsinkelser. Denne effektivitet sikrer, at patienterne kan gennemføre betalingsprocessen hurtigt, hvilket yderligere reducerer deres samlede tidsforbrug på stedet.

EasyPay aktiveringsside

Kontinuerlig forbedring og dataanalyse

Terapeut Bookings forpligtelse til at reducere patienternes ventetider rækker ud over den første implementering. Softwaren giver værdifulde analyse- og rapporteringsværktøjer, der gør det muligt for sundhedsudbydere at spore og analysere data relateret til patientflow, aftaleplanlægning og ressourceudnyttelse. Ved at analysere disse data kan lægepraksisser identificere flaskehalse, udpege områder, der kan forbedres, og optimere deres drift. Hvis der f.eks. konsekvent er længere ventetid på bestemte tidspunkter, kan der foretages justeringer for at allokere flere ressourcer i disse perioder eller strømline arbejdsgangen for at fremskynde processen. Gennem løbende overvågning og analyse giver Terapeut Booking sundhedsudbydere mulighed for at træffe datadrevne beslutninger, der resulterer i kortere ventetider og øget patienttilfredshed.

Konklusion på, hvordan man fortsat reducerer patienternes ventetider

Terapeut Booking, en omfattende praksisadministrationssoftware, tilbyder en række funktioner, der reducerer patienternes ventetider betydeligt og forbedrer den samlede patientoplevelse. Med sit online bookingsystem, hurtige adgang til patientjournaler, automatiserede påmindelser og alle dets integrationsmuligheder strømliner Terapeut Booking administrative opgaver, minimerer manuelle processer og optimerer patientflowet. Ved at udnytte teknologiens kraft revolutionerer Terapeut Booking den måde, lægepraksisser fungerer på, og gør sundhedsydelser mere tilgængelige, effektive og patientcentrerede. Gennem online booking kan patienterne nemt planlægge aftaler, hvilket reducerer ventetiden i telefonen og optimerer sundhedspersonalets tidsplaner.

Hurtig adgang til patientjournaler eliminerer unødvendige forsinkelser, dobbeltarbejde og forbedrer beslutningstagningen. Automatiske påmindelser sikrer, at patienterne kommer til tiden, hvilket reducerer antallet af udeblivelser og maksimerer udnyttelsen af aftalerne.

Og med integrations- og dataanalysefunktioner letter Terapeut Booking løbende forbedringer og gør det muligt for sundhedsudbydere at træffe informerede, datadrevne beslutninger. I dagens sundhedslandskab er det at reducere patienternes ventetid ikke bare et spørgsmål om bekvemmelighed, men et afgørende aspekt af at levere pleje af høj kvalitet. Terapeut Bookings innovative funktioner gør det muligt for sundhedsudbydere at øge effektiviteten, forbedre patienttilfredsheden og skabe en mere strømlinet og effektiv behandling.

Telefon med Terapeut Booking-logo

Hvis du gerne vil læse mere fra Terapeut Booking, kan du tjekke vores blog her. Har du ikke tjekket Terapeut Booking ud, kan du oprette en gratis profil her. Hvis du har feedback eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på [email protected] – vi ser frem til at tale med dig!

Tilbage til toppen

Vi har modtaget din E-mail

Vi vil vende retur til dig hurtigst muligt med svar på dine spørgsmål

Ups!

Noget gik galt. Prøv igen eller kontakt os direkte på [email protected]

Har du et spørgsmål? close