Det stigende brug af AI terapi: Fordele og ulemper ved virtuelle psykisk- sundhedsassistenter

Sally Klie
02-05-2023
10 minutters læsetid
Skrivemaskine

Den hurtige udvikling af kunstig intelligens (AI) har taget verden med storm. Den påvirker næsten alle brancher, og mental sundhed er ingen undtagelse. Efterhånden som behovet for psykisk sundhedstjenester stiger, bliver AI-drevne chatbots og virtuelle mentalsundhedsassistenter mere og mere populære. Især under og efter Covid-19-pandemien var der et øget behov for online ressourcer og telesundhed. Her kunne AI-terapi være løsningen. Disse AI-drevne teknologier har potentiale til at revolutionere mental sundhedspleje ved at øge adgangen. Dette kan bidrage til at reducere stigmatisering og give støtte til fagfolk inden for mental sundhed.
Men de kommer også med deres egne udfordringer. Det kan være manglen på menneskelig kontakt, begrænset forståelse af komplekse følelser og problemer med privatlivets fred. I dette blogindlæg får du mere at vide om, hvad AI er, og hvordan det fungerer. Endvidere vil det undersøge fordele og ulemper ved chatbots og virtuelle mentale sundhedsassistenter i terapi. Der vil blive kastet lys over de fordele og potentielle ulemper, som de bringer til verdenen for mental sundhedspleje.

Hvad er AI?

AI står for “Artificial intelligence” (kunstig intelligens). Det henviser til udviklingen af computersystemer eller maskiner, der kan udføre opgaver, som ville kræve menneskelig intelligens. Det kan f.eks. være at lære, ræsonnere, løse problemer, opfatte eller forstå naturligt sprog. For nylig har de fået mulighed for at skabe billeder. Du vidste det sikkert ikke, men hvis du holder en Iphone – Siri anses for at være en AI. Det skyldes, at den er designet til at hjælpe med specifikke opgaver.

Hvordan fungerer AI?

AI fungerer ved at udnytte en kombination af algoritmer, data og computerkraft til at udføre opgaver, der normalt ville kræve menneskelig intelligens, som nævnt ovenfor. Dette kan f.eks. ske ved hjælp af ML-teknikker (machine learning). Inden for sundhedspleje behandler AI patientrapporterede symptomer og giver personlig pleje og behandlingsforslag. Efterhånden som flere klienter bruger tjenesten, bliver AI’s algoritmer, der beregner input, smartere og giver bedre svar.

sort-hvid billede af person der skriver på computer

Fordelene ved AI terapi

1. Øget tilgængelighed og overkommelige priser

AI-chatbots og virtuelle mentalsundhedsassistenter tilbyder omkostningseffektiv terapi sammenlignet med traditionelle sessioner. Traditionel terapi og psykologer kan være ret dyre og have lange ventelister. Disse høje omkostninger kan fungere som en barriere for mange mennesker, især dem uden forsikringsdækning eller dem, der bor i samfund med lavere indkomst. AI-baserede løsninger kan på den anden side give adgang til mental sundhedsstøtte til en langt lavere pris eller endda gratis i nogle tilfælde, hvilket gør mentale sundhedstjenester mere tilgængelige for en bredere kreds af mennesker.
Derudover er AI-baserede løsninger tilgængelige 24/7, så kunderne kan få adgang til support, når de har brug for det, uanset hvor de befinder sig eller hvilken tidszone de befinder sig i. Dette er især en fordel for folk, der bor i landdistrikter, hvor psykiske sundhedstjenester kan være begrænsede eller utilgængelige. Det er også en værdifuld ressource for dem, der oplever psykiske kriser uden for almindelig åbningstid, hvor terapeuterne måske ikke er tilgængelige.

2. Mindskelse af stigmatisering i forbindelse med at søge hjælp

Mange mennesker finder det stadig svært at få hjælp på grund af stigmatiseringen af psykiske sygdomme. Når nogen har mest brug for hjælp, er de måske bange for at bede om den af frygt for at blive dømt, skambidt eller diskrimineret. Anonymitet fra chatbots og virtuelle mentalsundhedsassistenter kan tilskynde flere mennesker til at søge hjælp uden at skamme sig.
Ved at fjerne behovet for ansigt-til-ansigt-interaktioner tilbyder AI-drevne terapiløsninger en ikke-truende måde for enkeltpersoner at udforske deres følelser og søge hjælp på uden frygt for at blive dømt. Forbedret adgang til ressourcer inden for mental sundhed fremmer forståelse, empati og afstigmatisering af mentale sundhedsproblemer.

3. Støtte til fagfolk inden for mental sundhed

AI-baserede terapiløsninger kan fungere som værdifulde værktøjer til at støtte fagfolk inden for mental sundhed på flere måder. Chatbots og virtuelle assistenter leverer indledende evalueringer og hjælper klienter med mindre alvorlige behov. Dette hjælper terapeuterne med at håndtere arbejdsbyrden effektivt og fokusere på mere komplekse sager. Dette kan være gavnligt på lang sigt for at mindske ventetiden på at få hjælp.
AI-drevne løsninger til mental sundhed kan desuden gøre det lettere at indsamle og analysere data, så terapeuterne kan følge deres klienters fremskridt mere effektivt og træffe datadrevne beslutninger om behandlingsplaner. Disse oplysninger giver indsigt i terapitiltagers effektivitet, hvilket er værdifuldt for akademikere og beslutningstagere. Det hjælper med at udvikle evidensbaserede politikker for mental sundhed.

4. Personaliseret og datadrevet behandling

AI-drevne løsninger inden for mental sundhed kan udnytte avancerede algoritmer og maskinlæringsteknikker til at skræddersy behandlingsplaner til individuelle klienter under hensyntagen til deres unikke behov, præferencer og omstændigheder. Ved at analysere brugerdata kan chatbots og virtuelle assistenter identificere mønstre, udløsende faktorer og håndteringsstrategier, der kan være særligt effektive for den enkelte person.
Denne personlige tilgang til terapi kan hjælpe klienterne til at føle sig mere forstået og støttet, hvilket fører til et bedre engagement i behandlingsprocessen og potentielt bedre resultater. Derudover kan brugen af datadrevet indsigt gøre det muligt for terapeuterne at følge klienternes fremskridt over tid og foretage justeringer af behandlingsplanerne efter behov, hvilket sikrer, at klienterne får den mest effektive behandling muligt.

5. Umiddelbar feedback og forstærkning med AI Terapi

Et af de vigtigste træk ved AI-drevne terapiløsninger er deres evne til at give feedback og forstærkning til klienterne i realtid. Dette kan især være nyttigt for personer, der forsøger at ændre usunde tankevaner eller lære nye håndteringsmekanismer. Chatboat og virtuelle assistenter kan f.eks. hjælpe klienter med at øve sig i kognitive omstruktureringsteknikker ved at give hurtig feedback på deres tankemønstre og anbefale forskellige, mere velegnede synspunkter.
Klienterne kan øve sig og få øjeblikkelig feedback i stedet for at vente på deres næste terapisession. Denne hurtige forstærkning understøtter konsolidering af færdigheder og varige ændringer. At have adgang til støtte hele tiden kan også give forbrugerne en følelse af tryghed og tillid, fordi de ved, at hjælpen altid kun er et par klik væk.

kodning på skærm

Ulemperne ved AI-terapi

1. Mangel på menneskelig kontakt

AI-chatbots og andre virtuelle assistenter kan på trods af deres avancerede programmering ikke erstatte den ægte menneskelige kontakt, som er en vigtig del af konventionel terapi. Mens AI-drevne løsninger kan have svært ved at skabe et sikkert miljø, hvor klienterne kan åbne op og udforske deres følelser, kan menneskelige terapeuters følelsesmæssige intelligens og empati være afgørende.
Det terapeutiske forhold mellem klient og terapeut anses ofte for at være en af de mest afgørende faktorer for en vellykket terapi. Dette forhold er bygget på tillid, forståelse og relation – elementer, som kan være vanskelige at efterligne for AI-drevne løsninger. Som følge heraf kan nogle klienter finde det udfordrende at få kontakt med chatbots og virtuelle assistenter på et dybere følelsesmæssigt niveau. Dette kan begrænse disse værktøjers effektivitet i forbindelse med behandling af mere komplekse eller følsomme spørgsmål.

2. Begrænset forståelse af komplekse følelser

AI og virtuelle assistenter har gjort store fremskridt i de seneste år, men de har stadig visse begrænsninger i forhold til at forstå og reagere på komplekse menneskelige følelser. AI-drevne terapiløsninger kan være dårligt rustet til at håndtere mere nuancerede eller alvorlige tilfælde, idet de potentielt fejlfortolker eller overser kritiske følelsesmæssige signaler, som en menneskelig terapeut ville være i stand til at identificere og adressere.
En chatbot kan f.eks. have svært ved at skelne mellem tristhed og sorg eller kan måske ikke opfatte de underliggende følelser bag en klients tilsyneladende neutrale udtalelser. Det kan være vanskeligt eller kontraproduktivt for klienter, der søger oprigtig støtte og forståelse, hvis deres svar er dårlige eller uhensigtsmæssige på grund af denne begrænsede viden om komplekse følelser.

3. Bekymringer vedrørende privatlivets fred og datasikkerhed

Som med enhver teknologi, der indsamler og gemmer personlige data, er der legitime bekymringer om GDPR, privatlivets fred og datasikkerhed, når det drejer sig om AI-drevne løsninger til mental sundhed. Klienter skal være opmærksomme på de potentielle risici og sikre, at de platforme, de bruger, har robuste privatlivspolitikker og databeskyttelsesforanstaltninger på plads. Når data lagres et sted i den digitale verden, er der bekymring for potentielle datahacks og muligheden for brud på privatlivets fred.

Terapisessioner risikerer at blive udsat for hackere, databrud eller uautoriseret adgang. Sådanne hændelser kan have en betydelig indvirkning på brugernes velbefindende og privatliv. Der kan også være problemer med, hvordan data udnyttes af virksomheder, der skaber AI-drevne terapiløsninger, f.eks. hvis de sælges til eksterne parter eller bruges til specialiserede reklamer.

4. Overdreven afhængighed af teknologi

Selv om der er mange fordele ved AI-drevne terapiløsninger, er der en risiko for, at en overdreven afhængighed af teknologi kan resultere i en nedgang i kvantiteten eller kvaliteten af menneskeledede terapitjenester. Finansiering og ressourcer til traditionelle terapitjenester kan blive omdirigeret i takt med, at flere mennesker bruger chatbots og virtuelle assistenter til mental sundhedshjælp, hvilket kan begrænse adgangen til rigtige terapeuter for dem, der har mest brug for det.
Hvis der lægges for stor vægt på teknologiske løsninger, kan det desuden resultere i en svækkelse af den menneskelige forbindelse og empatiforståelse, som er så afgørende for effektiv terapi. Det er afgørende at finde en balance mellem at anvende avanceret teknologi og bevare den vigtige menneskelige forbindelse, som er kernen i effektiv mental sundhedspleje.

5. Etiske overvejelser vedrørende AI-behandling

AI-drevne terapiløsninger giver anledning til etiske spørgsmål, herunder algoritmisk skævhed og konsekvenser af AI-genererede diagnoser. Ansvar og ansvar for terapeutiske resultater er også et andet problem. F.eks. kan AI-systemer utilsigtet forstærke nuværende fordomme og stereotyper, hvilket kan resultere i forslag til potentielt farlige behandlinger eller forkerte fortolkninger af klienternes følelsesmæssige tilstand. Disse etiske spørgsmål skal tages op, og udviklere af AI-drevne løsninger skal tilstræbe at skabe upartiske og retfærdige algoritmer.

AI-genererede diagnoser giver anledning til bekymring med hensyn til nøjagtighed og pålidelighed. Klienter kan blive udsat for konsekvenser af falske eller vildledende vurderinger. for at bevare forbrugernes tillid til disse værktøjer og undgå potentiel skade vil det være afgørende at sikre præcisionen og den kliniske anvendelighed af AI-genererede diagnoser.
Endelig er spørgsmålet om ansvaret for terapeutiske resultater ved anvendelse af AI-drevne terapiløsninger det sidste spørgsmål. I konventionelle terapisituationer er terapeuterne ansvarlige for deres patienters udvikling og velfærd. Men grænserne for ansvar kan blive uklare, når man anvender AI-baserede værktøjer, hvilket skaber spørgsmål om ansvar og ansvarlighed i tilfælde af negative resultater eller fejlbehandlinger.

to mennesker der holder i hånden

Konklusionen på AI i terapi

Fremkomsten af kunstig intelligens inden for behandling giver den mentale sundhedssektor både et spændende potentiale og vanskelige forhindringer. Chatbots og virtuelle assistenter for mental sundhed kan gøre psykisk sundhedsprofessionelle mere tilgængelige, økonomisk overkommelige og støttende og samtidig mindske stigmatiseringen af at bede om hjælp. Der er dog også flere vigtige ulemper at tage højde for, såsom manglende menneskelig kontakt, manglende evne til fuldt ud at forstå komplicerede følelser, bekymringer vedrørende privatlivets fred, en overdreven afhængighed af teknologi og etiske spørgsmål.

Det vil være afgørende for det mentale sundhedssamfund at finde en balance mellem at omfavne disse banebrydende teknologier og bevare den afgørende menneskelige kontakt, som er kernen i god terapi, efterhånden som AI-teknologien fortsætter med at blive forbedret. Vi kan bruge AI til at forbedre den mentale sundhedspleje og samtidig bevare de kritiske komponenter empati, forståelse og menneskelig kontakt ved at tage fat på de potentielle ulemper og etiske problemer i forbindelse med AI-drevne terapiløsninger.

Tøv ikke med at sende os en e-mail på [email protected], hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til noget. Vi glæder os til at høre fra dig.

Besøg vores hjælpecenter for at få en grundig forklaring, hvis du allerede har en konto her. Tjek vores andre blogindlæg for spændende tips og artikler, hvis du ikke er sikker på, hvordan nogle ting fungerer.

Tilbage til toppen

Vi har modtaget din E-mail

Vi vil vende retur til dig hurtigst muligt med svar på dine spørgsmål

Ups!

Noget gik galt. Prøv igen eller kontakt os direkte på [email protected]

Har du et spørgsmål? close