Sikkerhed er vigtigt!

Mange online leverandører prioriterer ikke sikkerhed da det ikke umiddelbart giver en værdiforøgelse for brugere. Det er for nemt at lade være med at bruge energi på at gemme data sikkert og i øvrigt at have en sikker forbindelse til sin service. Vi har dog prioriteret sikkerhed utroligt højt hos Terapeut Booking, hvilket betyder at din data altid bliver passet godt på.

På selve Terapeut Booking systemet (system.terapeutbooking.dk) har vi sørget for at alt data er krypteret og i øvrigt altid sendes over en sikker forbindelse (SSL). Det samme vil du kunne se her på bloggen. Typisk repræsenteret ved en hængelås i adresse-feltet på din browser.

Herunder kan du se hvordan det ser ud i internetbrowseren Chrome:

Screen Shot 2013-05-29 at 1.39.21 PM

Faktisk har vi gjort Terapeut Booking så sikkert at ikke engang os der arbejder med softwaren har adgang til vores brugeres data. Helt konkret er alt data krypteret, hvilket betyder at vi aldrig kan få adgang til journaler, klienter, fakturaer og lignende data.

Kontakt os endelig direkte, hvis du har spørgsmål omkring alt dette!

Af Bo Møller

Co-Founder

Opret dig gratis på Terapeut Booking

Terapeut Booking klarer online bookings, SMS-påmindelser, journal og meget mere!

lock 100% krypteret kommunikation via SSL (RapidSSL)